Cách chọn size quần lót nam

CÁCH CHỌN SIZE QUẦN LÓT NAM

– Size S:

 • Bán kính vòng đai: 66 cm
 • Độ giản vòng hông cho phép: 85 cm (có nghĩa là vòng hông của bạn 70cm-85cm thích hợp size này)
 • Thích hợp với số kg: 45-65 cân

– Size M:

 • Bán kính vòng đai: 70cm
 • Độ giản vòng đai tối đa cho phép: 95cm (có nghĩa là vòng hông của bạn 75cm-95cm thích hợp size này)
 • Thích hợp với số kg: 65 – 80 cân

– Size L:

 • Bán kính vòng đai: 74cm
 • Độ giản vòng đai tối đa cho phép: 110cm (có nghĩa là vòng hông của bạn 76cm-110cm thích hợp size này)
 • Thích hợp với số cân nặng: 80 – 95 cân

 

– Size XL:

 • Bán kính vòng đai: 80cm
 • Độ giản vòng đai tối đa cho phép: 130cm (có nghĩa là vòng hông của bạn 80cm-130cm thích hợp size này)
 • Thích hợp với số cân nặng: 95 – 110 cân

 

– Size XXL:

 • Bán kính vòng đai: 86cm
 • Độ giản vòng đai tối đa cho phép: 150cm (có nghĩa là vòng hông của bạn 80cm-150cm thích hợp size này)
 • Thích hợp với số cân nặng: 110 – 150 cân