427 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

Thời gian mở cửa: Thứ 2 – Thứ 7 (13:00 – 20:00)

Trực tuyến

Hotline: 0944 95 97 96

Fanpage: fb.com/

Thời gian hoạt động: Thứ 2 – Chúa Nhật (8:00 – 22:00)

Cửa hàng

427 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

Thời gian mở cửa: Thứ 2 – Thứ 7 (13:00 – 20:00)